top of page
Traditional Library

Ta första steget mot

Ökad kunskap

Så kommer AI förändra hur vi jobbar med marknadsföring

Artificial Intelligence, eller AI, har redan haft en enorm inverkan på många branscher och det ser inte ut som att marknadsföring kommer att vara ett undantag. Som ett resultat kommer många av arbetsuppgifterna och rollerna inom marknadsföringsbranschen förändras.
För det första, AI kommer att automatisera viktiga arbetsuppgifter inom marknadsföring, som att samla och analysera data. Detta innebär att många av de rutinmässiga uppgifterna kommer att bli utförda av algoritmer och maskiner, istället för människor. Detta kommer att frigöra tid för marknadsförare att fokusera på mer strategiska uppgifter, som att utveckla kreativa kampanjer och ta beslut baserat på de insikter som de har fått från AI.

Content creator

Den stora skillnaden är att den kreativa processen kommer förändras markant. Med hjälpa av AI vertyg som open.ai kan vi nu generera idéer texter, fullständiga artiklar och mycket annat på bara några sekunder. Det innebär primärt att vi aldrig kommer få idétorka, utan med hjälp av AI kan vi genera våra första utkast, som sedan kan finslipas och justeras till de företag vi vill hjälpa eller vårt ändamål, inom några sekunder. Med hjälpa av verktyg som Dall-E eller Midjourney, eller så kallade text-till-bild verktyg, kan vi accelerera vårt grafiska designarbete betydligt. Genom att beskriva den produkt, bild, varumärke eller logo vi vill designa så kan dessa verktyg inom några sekunder generera olika design förslag. Men har du svårt med att ta fram den beskrivningen kan du använda ChatGPT för att generera beskrivningen. Personifiering

För det andra, AI kommer att förbättra personaliseringen av marknadsföring. Med hjälp av AI-tekniker, som maskininlärning, kan marknadsförare använda stora mängder data för att förstå individuella kundpreferenser och anpassa sina budskap och erbjudanden på ett mer relevant sätt. Detta kommer att leda till en ökad effektivitet och en bättre användarupplevelse för konsumenterna. Ett exempel är att man nu mera kan spela in en standariserad kundhälsning och sedan med hjälp av AI baserade videoverktyg generera 100 unika och personifierade kundhälsningar. Detta gör man genom att ladda upp en fil som innehåller kundernas Namn, hur länge det varit kund, vilka deras mest köpt vara är, eller helt enkelt den infon som man anser relevant.


Analysering

Utöver det kommer AI förändra sättet som marknadsföring mäts och bedöms på. Istället för att enbart basera beslut på antaganden och gissningar, kommer marknadsförare att ha tillgång till riktig data och insikter som de kan använda för att göra mer informerade beslut. Genom att en AI kan bedöma utformningen av en kampanj eller annons, kan vi se den potentiella konvertering. Utöver kommer dom ge förslag på förbättringsområden, så som vart man bör placera sin logtyp, vilken typ av bild man bör använda, hur effektiv en copy är och mycket annat. Detta kommer att leda till en ökad kostnadseffektivitet och en ökad ROI för marknadsföringsinvesteringar.

Social media managers

Slutligen, AI kommer också att spela en viktig roll i utvecklingen av nya tekniker och plattformar inom marknadsföring. AI-tekniker, som konversationsrobotar och chatbots, kommer att bli alltmer vanliga och förbättra kundservice, uppföljning med kunder, skapa ökat engagemang på sociala medier och öka kundnöjdheten. AI verktyg kommer enkelt kunna svara på kommentar på sociala medier, meddelanden i inboxen och via stories, mäta hur engagerade olika personer är, skapa en förståelse om dom har en positiv eller negativ inställning till ett varumärke och sedan kategorisera ens följare i olika grupper. Summeringsvis kommer AI:n kommer att påverka marknadsföring genom att automatisera rutinmässiga arbetsuppgifter samt frigöra tid för marknadsförare att fokusera på mer strategiska uppgifter som leder till ökad effektivitet och kostnadseffektivitet. Men det är viktigt att belysa att AI:n inte kommer ersätta arbetare utan möjliggöra er som jobbar med markandsföirng att utföra viktigare arbetsuppgifter.

 

Tips på 10 AI plattformar som kan accelerera arbete inom marknadsföring.

  1. ChatGPT: ChatGPT är en AI-drivet konversationsagent som är utbildad på en enorm mängd textdata för att kunna samtala med användare om ett brett spektrum av ämnen.

  2. DALL-E: DALL-E är en konstgjort intelligens modell utvecklad av OpenAI som är kapabel att generera bilder från textbeskrivningar.

  3. GPT-3: GPT-3 är en av de mest kraftfulla AI-modellerna för naturligt språkgenerering som finns idag.

  4. Deepomatic: Deepomatic är en AI-plattform som används för att automatisera bild- och videobearbetning, inklusive uppgifter som objekterkännings och övervakning.

  5. Persado: Persado är en AI-drivet plattform för marknadsföring som används för att generera och optimera digitala annonser, inklusive e-post och push-notiser.

  6. H2O.ai: H2O.ai är en plattform för datadriven beslutsfattande som använder maskininlärning för att förbättra företagens beslutsprocesser.

  7. Ayima: Ayima är en plattform för digital marknadsföring som använder AI för att optimera webbplatser och digitala annonser.

  8. Cognitivescale: Cognitivescale är en AI-plattform som används för att förbättra kundupplevelsen och öka affärsresultat genom personaliserad marknadsföring och rekommendationer.

  9. Alteryx: Alteryx är en AI-drivet plattform för datavetenskap som används för att automatisera dataanalys och data-driven beslutsfattande.

  10. Adext: Adext är en AI-plattform för annonsoptimering som används för att förbättra annonsresultaten och öka ROI genom automatiserad annonsbidragsoptimering och annonsanalys.


Comments


bottom of page