top of page
Image by Peter van der Meulen

Vårt

1step.se

brinner

för Västerbotten

Första steget mot ett starkare Västerbotten

Vi vill främja Västerbottens näringsliv genom att underlätta kompetensförsörjningen, förenkla rekryteringen och hjälpa studerande att hitta intressanta arbetsplatser i regionen

Image by Axel Josefsson

För ett starkare 

Västerbotten

Tillsammans!

1step är en plattform som sammankopplar företag med studenter via projektbaserade uppdrag, praktikplatser, möjligheten till examensarbete och mycket mer. 

Vi vill att det ska bli enklare för företag att anställa studenter som kan ta deras företag till nya höjder. Samtidigt vill vi visa studenter att Västerbotten är en attraktiv region med spännande arbetsplatser som gör att studenter väljer att stanna i regionen efter avslutad utbildning.

 1step vision.png

Vår Vision

Vara den naturliga länken mellan näringsliv och studenter

En plattform

Vägen in till Universiteten är inte alltid lika självklar för arbetsgivare. Och vägen ut till arbetsgivare är inte lika lättillgänglig som man tror. 

Via vår plattform vill vi underlätta sättet studenter och arbetsgivare kommer i kontakt med varandra, så att fler studenter får upp ögonen för fler av regionens arbetsgivare.

Mission 1step.png

Vår Mission

Stänga gapet mellan akademisk utbildning och efterfrågad kunskap från näringslivet

För bättre kunskap

För att stänga det så kallade kunskapsgapet som näringslivet och arbetssökande upplever kan vi underlätta rekrytering för regionens arbetsgivare samt förbereda framtidens talanger inför framtida karriärmöjligheter

Detta gör vi genom att skapa en kunskapsbank med verktyg, plattformar, certifikat, m.m som olika branscher och företag använder. Här ifrån kan både företag och studenter söka information kring vilken kunskap som förväntas eller efterfrågas inom div. roller 

Våra Mål

Team Portrait

1. Få fler studenter ut i arbete under studietiden

Shaking Hands_edited.jpg

2. Underlätta rekrytering för regionens arbetsgivare

Working Together on Project

3. Skapa ökad tillväxt i regionen

Två sidor av myntet

Studenter

Som nyeximerad student kände man snabbt av hur irrelevant ens utbildning var vid jobbsökandet när man gång på gång blev frågad om ens praktiska erfarenhet i relation till utbildningen. Vid flera tillfällen fick man mer respons av rekryterare kring sina certifieringar inom Google, Facebook eller Linkedin. Irritationen som skapas när en tre veckors onlinekurs ger mer respons än en femårig utbildning var extrem.  

Företagen

Som företagare är en felrekrytering eller upplärning av en ny anställd en stor kostnad att bära men något som många företag trots allt måste ta. Tyvärr beror detta på att många studerande inte får den eftersökta erfarenheten/kunskapen via studier vilket gör det ovanligt att företag hittar rätt typ av nyexaminerad student att anställa.

Allt börjar med ditt första steg

Vare sig du är i början eller mitten av din karriär eller företagande så börjar allt med ett första steg. Steget till att börja plugga, steget att börja anställa, steget mot ny kunskap, steget mot framtiden. Vi vet att det första steget kan vara svårt att ta, speciellt när man inte vet var man ska börja. Därför startade vi 1step.se, för att underlätta för individer och företag att ta första steget mot en bättre framtid. 

Vår 
Inspiration

Inspirationen som driver oss

Inspo

Hälsa på teamet

Creative Working

Vill du hjälpa andra att ta sina första steg?

Skicka in en spontanansökan, vi söker alltid efter nya talanger

bottom of page